Informace o Sicomatic®

                                                                                   

 


Sicomatic - všeobecné informace, historie                                                                  

 

Co je rychlé vaření?

 

Bod varu vody je závislý na okolním tlaku v otevřené nádobě (pod tím se rozumí i hrnec s volně položenou poklicí), tedy současný tlak vzduchu.

Jestliže se kapalina zahřívá v hermeticky uzavřeném hrnci, tvoří se pára, vzniká přetlak a tím také vyšší teplota. To vede k podstatnému zkrácení času dovaření nebo dopékání potravin - odtud označení „rychlé vaření". Protože voda ve formě páry zabírá tisíckrát více prostoru než v tekutém stavu, musí být vzniklý tlak regulován ventilem. Tomuto ventilu je přikládána velká důležitost, rozdíly v technickém řešení jsou značné.

 

Historie rychlovarného hrnce

 

Zhruba před 300 lety se francouzský fyzik Denis Papin (1647 -1712) zabýval tématem vaření.

Při svých experimentech používal těžký železný hrnce. Jeho víko bylo pevně přišroubováno. Potravina byla upravována pod velkým tlakem v páře. A hle: jídlo bylo hotové dříve, než v obyčejném hrnci. Tento vynález vešel do dějin jako „Papinův hrnec".

Vedle fyziků se o vynález  D. Papina zajímali také labužníci. Brillant - Savarin popsal ve své knize „Filozofie chuti" (cca. 1880) přípravu platýse ve vodní páře. Kdo se odvážil popsaného zdlouhavého experimentu byl odměněn: ryba chutnala znamenitě.                                                              

 

 

1927: Siko, nejrychlejší rychlovarný hrnec všech dob - se 3 stupni
vaření!

 

A přece jen trvalo až do roku 1921, než na německý trh přišly rychlovarné hrnce.

Jméno Silit je s vývojem rychlovazných hrnců úzce spojeno.

Jedním z prvních rychlovarných hrnců byl Siko od firmy Silit. Siko neznamená nic jiného než  „Sicherheits-Kochtopf" (= bezpečný varný hrnec). Byl to nejrychlejší rychlovarný hrnec všech dob se třemi stupni vaření.                                                                                    

Monstrum z litiny mělo masivní upínací spony. Jeho tlak byl 6 atm. Při 2,6 atm. měla již jeho varná teplota přes 140°C. Na tento tlak a extrémní teplotu nebyly potraviny zvyklé.  A Siko tak byl ideálem pro brambory ve slupce a masový  vývar.

 

 

1953 Sicomatic® s brzděným tlakem

 

O 26 let později vznikla 2. generace rychlovarných hrnců. Přestože šlo i nadále o technický přístroj, podobal se již více hrnci na vaření.

Podstatný pokrok: Sicomatic® pracoval s nižším tlakem a nižší teplotou. To zpomalovalo vaření, ale současně rozšiřovalo oblast jeho použití; teď v něm mohlo být rychle vařeno i jídlo choulostivé na tlak, např. jemné druhy zeleniny,  přestože na nejvyšším stupni dosahoval ještě stále 124°C.

Vědci studující výživu objevili, že ačkoliv je varná teplota Sicomatic® vysoká, umožňuje tím šetrné úpravy. Proto byla teplota varných stupňů dále redukována.

 

1975 vznikl Sicomatic®-S se 2 pevně nastavitelnými varnými stupni.

1985 vznikl Sicomatic®-L s hermetickým systémem. 

 

Sicomatic dnes

Vaření v Sicomatic®umožňuje až 70 % úspory času. U dlouhodobé přípravy jídla jde o 60% ušetřené energie, u kratších dob o 30-40 % úspory energie. Doba rozmrazování se zkracuje na pár minut.

Zkrácená doba přípravy jídla taktéž šetří vitamin E - základ zdravé výživy. Životně důležité vitamíny tak zůstanou do nejvyšší míry zachovány v potravinách.

Aroma a přirozené zabarvení zůstanou zachovány, protože je při procesu nenarušuje žádná přítomnost kyslíku. Díky děrované vložce do hrnce (není dodávána sériově) můžete vařit ne ve vodě, ale na páře. Zeleninu, maso, ryby lze dusit na páře i ve vlastní šťávě.

Hrnec se hodí pro zavařování, k přípravě dětských výživ i pro sterilizaci.

Použít se taktéž dá bez pokličky jako varný hrnec.

 

2 pevně nastavitelné varné stupně

 

Stupeň 1 pro jemnou zeleninu, ryby a drůbež. Při nastavení varného stupně 1 otevře ventil tlak od 0,3 baru. Teplota je tím udržována na 107°C.

Stupeň 2 pro všechno robustní, jako maso, polévky a husté polévky. Stupeň 2 pracuje na stejném principu, avšak s tlakem 0,9 baru a 119°C.

Tlak a teplota spolu souvisí tzn. čím vyšší tlak, tím vyšší teplota.

Jemné odpařování je tedy známkou příliš vysokého příkonu energie.

 

Jedinečný systém ventilů

 

Sicomatic® disponuje jedinečným systém ventilů s tyčovou zkrutkou, která byla v mnoha zemích patentována. Tato  technika umožňuje ve srovnání s jinými ventilovými technikami, jako jsou spirálové pero nebo váhový ventil (konkurenční modely), že při překročení požadovaného tlaku nevystupuje pára nekontrolovatelně, ale zvolna a rovnoměrně. Touto jedinečnou patentovanou ventilovou technikou disponují pouze modely Sicomatic®.
Nezávislý systém bezpečnostních zařízení tedy nedovoluje bezděčné otevření hrnce.


U všech konkurenčních modelů je snížený stupeň teploty vaření možný pouze regulací příkonu energie.Zvlášť problematické je to u varného stupně 1, protože jemné bio-, případně aroma-vaření je možné pouze při omezené teplotě 107°C.

 

Bezpečnostní opatření

 

Právě bezpečnost je v psychologii prodeje důležitý bod. Mnozí zákazníci mají ještě stále pochybnosti o bezpečnosti rychlovarného hrnce.

 

Sicomatic® je naprosto bezpečný! Disponuje dvěma na sobě nezávislými bezpečnostními ventily, o jeden ventil více než předepisuje norma. Tento systém zařízení tedy nedovoluje bezděčné otevření hrnce.

 

 

 

                                                          
close
close