OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.darekdomu.cz. Podmínky jsou závazným ustanovením a blíže vymezují vzájemný obchodní vztah, pravidla, práva a povinnosti mezi Vámi, jakožto nakupujícím zákazníkem (dále jen Kupující) a provozovatelem internetového obchodu www.darekdomu.cz (dále jen Prodávající).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů.

Objednávka

Na základě objednávky kupujícího, splňující shora uvedené požadavky, prodávající kupujícímu vystaví potvrzení objednávky, v němž kupujícímu potvrdí druh, předpokládanou kupní cenu, množství produktů, jež se kupujícímu zavazuje dodat, místo a termín dodání, způsob dopravy a formu úhrady kupní ceny.

Objednávku zboží je možné zadat způsobem, který naleznete v „jak nakupovat". Po zadání objednávky do objednávkového systému (poté, co Kupující dostane e-mailem potvrzení své objednávky) je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku závaznou. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí. Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.darekdomu.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech dle zákona.

Objednávka kupujícího musí obsahovat nejméně tyto náležitosti:

 • iniciály objednavatele (jméno, příjmení, případně název kupujícího)
 • číslo registrace (pokud jste se registrovali)
 • jednoznačné určení předmětu plnění, jeho množství a cenu
 • přesné místo dodání včetně PSČ
 • odpovědnou osobu pro převzetí zboží včetně telefonického spojení

Odběratel se zavazuje předmět plnění převzít a v dohodnutých termínech a řádně zaplatit.

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

Zrušit objednávku před expedicí je možné kdykoliv na základě e-mailu zaslané na info@darekdomu.cz. Dle zákona o 367/2000 Sb. má kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Zboží musí být vráceno na adresu DAREKDOMU.CZ, Klikorkova 555, Kladno, 272 01 jako obyčejný balík - zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty. Zboží včetně originálního obalu musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, nepoužito, včetně všech dokladů, návodů, záručních listů, apod., schopno další distribuce. Součástí vrácené zásilky musí být kopie dokladu o koupi v našem internetovém obchodě - faktura. Na základě takto vráceného zboží budou prodávajícím neprodleně vráceny peníze za objednané zboží a to ve výši částky, za kterou bylo zboží koupeno. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude prodávající schopen akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět. Na vrácení zboží je potřeba předem upozornit e-mailem na adresu info@darekdomu.cz ve znění: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne ..., číslo objednávky a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet (vaše číslo účtu).

Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn zrušit objednávku (po předchozí dohodě s kupujícím) zejména v případech:

 1. kdy má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě kupujícího
 2. kdy není schopen doručit zboží v daném termínu
 3. v případech, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává
 4. kdy se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží

Dodací lhůty

Dodávky Vámi objednaného zboží budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu.

V případě komplikací (např. zboží není momentálně skladem atd.) budete kontaktováni emailem s nabídkou termínu dodání a nebo možnosti dodání jiného zboží.

Riziko nahodilé zkázy přechází na odběratele okamžikem jeho předání dopravci či odběrateli.

Doručování zásilek Českou poštou je všem zákazníkům dobře známé, nevýhodou bývá někdy delší dodací termín (až týden od předání balíku). Pokud vás poštovní doručovatel nezastihne na místě doručení na první pokus, zůstane zásilka uložena na vaší dodací poště.

Zásilky jsou doručovány Českou poštou do 24 pracovních hodin od převzetí z naší expedice na Vámi zadanou dodací adresu. V případě, že Vám zásilka nebude doručena, zůstává uložena na Vaší dodací poště po dobu maximálně sedmi pracovních dnů.

Cena doručení: 100,- Kč poštovné + 40,-Kč balné

Platby:

 • Dobírkou
  Standardní platba je dobírkou při doručení zboží. Je nejbezpečnější a nejpoužívanější, při přebírání zboží.

  Možnosti výběru zásilkových společností:

  Česká pošta.

 • Platba dobírkou - poštovné 150 Kč. Platba poštovného a dobírky na Slovensko je 359 Kč.
 • PPL


  Den před samotným doručením obdržíte SMS nebo email. Na www.ppl.cz zjistíte předpokládaný čas doručení. V den doručení Vás kurýr bude informovat o přesném čase doručení. (není podmínkou).
  Jednoduchým způsobem změníte termín a adresu doručení dle Vašich požadavků.
  Dobírku můžete platit kartou.
 •  

 • Bankovním převodem


  Při volbě platby bankovním převodem si vytiskněte zálohovou fakturu přímo z našich stránek - je na ní uvedeno číslo účtu a také variabilní symbol, který bude vaši platbu identifikovat.
  Platba předem na účet  - poštovné 130 Kč. Zboží je následně zasláno Českou poštou.

  banka: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
  adresa banky: nám. Republiky 2090/3a,  110 00  Praha 1
  číslo účtu: 2108237201/2700

Reklamační řád

Poškozená zásilka

Vybrali jsme pro Vás dopravce s ohledem na cenu i kvalitu služeb. Přesto se může stát, že k Vám zásilka přijde poškozená. V takovém případě postupujte prosím následovně:

 1. Zásilku si vždy prohlédněte před dopravcem.
 2. V případě poškození obalu (pomačkaný, roztrhaný, rozmočený...) sepište ihned s dopravcem protokol o poškození zásilky.
 3. Zboží z našeho obchodu www.darekdomu.cz balíme vždy pečlivě.V případě problému s Českou poštou, pište na adresu info@darekdomu.cz. Popište problém, uveďte kontakty na sebe, číslo zásilky a číslo faktury. Vaši stížnost budeme řešit s dopravcem a oznámíme Vám další postup.

Není-li poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí příjemcem zjevná, je příjemce zásilky povinen oznámit zasílateli vznik škody bez zbytečného odkladu poté, co jí zjistil, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení zásilky mailem na info@darekdomu.cz. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

Příjemce je povinen umožnit zasílateli, aby se před sepsáním zápisu o škodě osobně a fyzicky přesvědčil o rozsahu škody.

Příjemce po sepsání reklamačního protokolu u zasílatele, kontaktuje bez odkladu písemně prodávajícího. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí sdělit o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě sídla prodávajícího:

DAREKDOMU.CZ
Klikorkova 555
Kladno
272 01

K reklamaci je ve všech případech nutné předložit: reklamační protokol, kompletní seznam částí výrobku a kopii faktury.
Kupující je povinen reklamované zboží zaslat na adresu:

DAREKDOMU.CZ
Klikorkova 555 Kladno
272 01

Po obdržení výše uvedených náležitostí, prodávající zahájí reklamační řízení u zasílatele. Zasílatel je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Prodávající dále informuje kupujícího nejpozději do tří dnů od obdržení vyjádření o reklamaci od zasílatele. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Práva kupujícího - nároky z vad zboží

kupující má právo, pokud je zjištěná vada neodstranitelná a pokud ji oznámil prodávajícímu neprodleně na:

 • výměnu vadného výrobku nebo jeho části za bezvadný
 • poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny
 • odstoupení od smlouvy jde-li o vadu neodstranitelnou nebo odstranitelnou, která se vyskytla opakovaně nebo ve větším počtu

Zákaznický servis

Cílem zákaznického servisu je pomoci zákazníkům internetového obchodu www.darekdomu.cz s nákupem. Jsme tu pro Vás denně k dispozici, připraveni s čímkoliv Vám poradit. Jste-li u nás poprvé, neostýchejte se kontaktovat nás a zeptat se na sebemenší maličkost.

Na Vaše dotazy zaslané na info@darekdomu.cz se snažíme odpovědět okamžitě, nejpozději však do druhého pracovního dne. Budeme potěšeni, když Váš nákup na internetu bude v našem internetovém obchodě www.darekdomu.cz a uděláme maximum pro to, abychom Vás přesvědčili o bezpečnosti, pohodlnosti a rychlosti elektronického nakupování.

Záruka

Všechny výrobky jsou schválené pro provoz v ČR a vztahuje se na ně minimální záruční doba 2 roky.

Všechny výrobky jsou od oficiálních distributorů pro Českou republiku a jako záruční list slouží vystavená faktura.

Veškeré zboží nabízené v rámci internetového obchodu www.darekdomu.cz pochází ze skladů oficiálních výrobců a dovozců.

Osobní údaje

Respektujeme Vaše soukromí. Na objednávkovém formuláři od uživatelů vyžadujeme informace, které slouží především jako kontakt na dodávku objednaného zboží nebo služeb nebo k zaplacení příslušné částky. V případě problémů s dodávkou slouží tato informace také k umožnění kontaktu se zákazníkem. Respektujeme právo na ochranu vašich osobních údajů podle Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Zavazujeme se, že získané údaje od Vás:

 • Nezneužijeme k jinému účelu, než k jakému byly získány.
 • Neposkytneme žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek (např. Česká pošta).
 • Budeme ochraňovat a zamezíme přístup k nim nepovolaným osobám.

Závěrečná ustanovení

Kupujícím se rozumí fyzické i právnické osoby. V případě fyzických osob se právní vztahy řídí občanským zákoníkem, v případě právnické osoby obchodním zákoníkem.

V případě nejasností či dotazů nás můžete kontaktovat:

email:info@darekdomu.cz

Těšíme se na Vaše nákupy 
close
close